Rallyvoorwaarden

De inschrijving is pas definitief als het inschrijfgeld is voldaan.

In geval van afzeggen

  • zes weken of langer vóór aanvang wordt 75% van het inschrijfgeld teruggestort.
  • tussen 6 en 4 weken vóór aanvang wordt 50% van het inschrijfgeld teruggestort.
  • tussen 4 en 2 weken vóór aanvang wordt 25% van het inschrijfgeld teruggestort.
  • minder dan 2 weken vóór aanvang wordt geen inschrijfgeld teruggestort.

Deelname geschiedt geheel op eigen risico.

De organisator wijst elke verantwoordelijkheid af bij enig incident of ongeval dat, gedurende de rally, door en/of aan de equipes en/of deelnemende voertuigen is veroorzaakt.

De organisator wijst elke verantwoordelijkheid af voor het niet nakomen van de wet- en regelgeving.

Equipes zullen verantwoordelijk gehouden worden voor:

  • Enig ongeval of incident waarbij zij zijn betrokken.
  • Het niet nakomen van de wet- en regelgeving in Nederland
  • Het niet melden aan de organisator van bijzonderheden met betrekking tot enig ongeval of incident, waar aansprakelijkheid uit voort kan komen.

Equipes zullen tegen de organisator geen claim indienen die voortkomt uit enig ongeval of incident dat het gevolg kan zijn van activiteiten van organisatoren en de medewerkers van het evenement.

Met dank aan