Rallyvoorwaarden

De inschrijving is pas definitief als het inschrijfgeld is voldaan.

In geval van afzeggen vóór 1 april 2020, wordt 50% van het inschrijfgeld teruggestort.

In geval van afzegging op of na 1 april 2020, wordt er geen inschrijfgeld teruggestort.

Deelname geschiedt geheel op eigen risico.

De organisator wijst elke verantwoordelijkheid af bij enig incident of ongeval dat, gedurende de rally, door en/of aan de equipes en/of deelnemende voertuigen is veroorzaakt.

De organisator wijst elke verantwoordelijkheid af voor het niet nakomen van de wet- en regelgeving.

Equipes zullen verantwoordelijk gehouden worden voor:

  • Enig ongeval of incident waarbij zij zijn betrokken.
  • Het niet nakomen van de wet- en regelgeving in Nederland
  • Het niet melden aan de organisator van bijzonderheden met betrekking tot enig ongeval of incident, waar aansprakelijkheid uit voort kan komen.

Equipes zullen tegen de organisator geen claim indienen die voortkomt uit enig ongeval of incident dat het gevolg kan zijn van activiteiten van organisatoren en de medewerkers van het evenement.

Leusden Spring Rally 2023 werd mede mogelijk gemaakt dankzij